กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ก.พ. 2564 23:59 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม แก้ไข ประวัติโรงเรียน
12 ก.พ. 2564 23:57 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม แก้ไข ประวัติโรงเรียน
12 ก.พ. 2564 07:22 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม แก้ไข ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
12 ก.พ. 2564 07:17 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม ย้ายหน้า ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
12 ก.พ. 2564 06:57 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม แก้ไข ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
12 ก.พ. 2564 06:11 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม แก้ไข ข้อมูลทั่วไป
12 ก.พ. 2564 06:11 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม แก้ไข ข้อมูลทั่วไป
12 ก.พ. 2564 05:59 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม แนบ pixlr-bg-result.png กับ ข้อมูลทั่วไป
12 ก.พ. 2564 05:49 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม ย้ายหน้า ประวัติโรงเรียน
2 ก.พ. 2564 23:00 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม แก้ไข กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 ก.พ. 2564 22:50 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม ย้ายหน้า กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 ก.พ. 2564 09:48 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 มี.ค. 2563 23:24 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
23 มี.ค. 2563 23:03 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม แก้ไข ข้อมูลครูและบุคลากร
23 มี.ค. 2563 23:02 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม แก้ไข ข้อมูลครูและบุคลากร
23 มี.ค. 2563 22:43 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม แก้ไข ข้อมูลทั่วไป
23 มี.ค. 2563 21:44 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม ย้ายหน้า นโยบาย วิสยทัศน์ พันกิจ
23 มี.ค. 2563 21:43 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม แก้ไข นโยบาย วิสยทัศน์ พันกิจ
23 มี.ค. 2563 21:36 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม แก้ไข ประวัติโรงเรียน
23 มี.ค. 2563 21:22 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม แก้ไข ประวัติโรงเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า